Τιμοκατάλογος

 

 

 

 

Επισκέψεις:

Πρώτη επίσκεψη: 30 ευρώ

Η πρώτη επίσκεψη περιλαμβάμει:

  • Λιπομέτρηση
  • Λήψη ιατρικού- διατροφικού ιστορικού
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής
  • Υλικό διατροφικής εκπαίδευσης

Επόμενες επισκέψεις: 20 ευρώ

  • Λιπομέτρηση
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής

 

Μετρήσεις

Λιπομέτρηση: 10 ευρώ

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού: 15 ευρώ

Μέτρηση Οξειδωτικού στρες: 10 ευρώ